De 122e overlegvergadering, 11-2-2013

Hét dossier van de eerste twee maanden van 2013 was de voorgenomen opheffing van de opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies. Het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen wilde deze opleiding sluiten in verband met de lage studentenaantallen. De faculteitsraad stemde hiermee in, tot woede van studenten, medewerkers en vele anderen (zie bijvoorbeeld het stuk van Vincent Bongers in de Mare). Het definitieve besluit moest genomen worden door het College van Bestuur, die daar op zijn beurt weer de instemming van de Universiteitsraad voor nodig had. Samen met studentenpartij BeP heeft PhDoc het voortouw genomen in de moeilijke discussie over dit onderwerp met het College van Bestuur.

—-
Door Maarten Jansen
—-Maarten Jansen—-
Maarten Jansen zit namens PhDoc in de Leidse Universiteitsraad. Via deze blog doet hij regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Zoals wel vaker, bleek het College pas wakker te schrikken toen PhDoc en andere partijen lieten doorschemeren niet in te gaan stemmen met de opheffing. Na extra vergaderingen en een grote stapel zeer relevante aanvullende informatie, zijn we uiteindelijk toch met de opheffing van de opleiding akkoord gegaan, maar pas nadat door het College drie harde garanties waren gegeven: behoud van expertise op het gebied van Hebreeuwse en Joodse studies, behoud van werkgelegenheid, en behoud van een duidelijk herkenbaar opleidingstraject. Een goed resultaat in een bijzonder moeilijk proces. De UR spreekt op korte termijn verder met het CvB over hoe dit soort zaken in de toekomst beter kunnen verlopen.

Naar aanleiding van het werkelijk vernietigende advies van de Raad van State over een wetsvoorstel waarmee de Minister van Onderwijs het bursalenstelsel voor promovendi wilde invoeren, heeft de Minister dit onderdeel voorlopig in de ijskast gezet. PhDoc wilde nu wel eens weten hoe het College van Bestuur van de Universiteit Leiden hierover dacht. In het verleden heeft het College immers steeds aangegeven actief voorstander van verdere flexibilisering van het promotiestelsel te zijn. Bij navraag bleek dit standpunt onveranderd. Dit betekent dat PhDoc ook in de toekomst extra waakzaam op dit punt zal moeten blijven. We blijven jullie op de hoogte houden!

In het voorjaar van 2012 heeft PhDoc vragen gesteld aan het College van Bestuur van onze universiteit over de arbeidsomstandigheden van buitenlandse beurspromovendi aan de Universiteit Leiden. Aanleiding daarvoor was een brief van buitenlandse promovendi aan PhDoc en het Leids Promovendi Overleg waarin zij de noodklok luidden over hun positie in Leiden. Nu, bijna een jaar later, was het tijd om een update van het College te vragen. Het blijkt dat onze vragen van vorig jaar effect hebben gehad: er is met de faculteiten over de problemen gesproken en er wordt nu actief gekeken hoe de arbeidsomstandigheden voor de verschillende groepen promovendi gewaarborgd kunnen worden. Een mooi resultaat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s