De 123e overlegvergadering, 25-3-2013

Herrie bij de buren! Het kan bijna niemand zijn ontgaan: onze collega’s aan de Vrije Universiteit hebben te maken met een grote bestuurlijke crisis. De decanen hebben het vertrouwen in het College van Bestuur opgezegd, de Rector Magnificus is inmiddels vertrokken, en de Raad van Toezicht durft zijn handen er niet aan te branden (zie deze column van VU-student Willem Jan Hilderink voor achtergronden) . Een buitengewoon vervelende situatie voor medewerkers en studenten, die er inmiddels zelfs toe heeft geleid dat de VU voorlopig niet aan de instellingsaudit kan deelnemen. Uit dit alles blijkt maar weer het belang van een open bestuurscultuur, waarin geluisterd wordt naar staf en studenten en waarin de universiteit niet primair wordt gezien als een onderneming. Gelukkig staan we er in dit opzicht in Leiden aanmerkelijk beter voor. In de UR was maart een rustige maand, wat ook tot uitdrukking kwam in de vergadering met het College van Bestuur: in iets meer dan een uur waren alle onderwerpen besproken.

—-
Door Maarten Jansen
—-Maarten Jansen—-
Maarten Jansen zit namens PhDoc in de Leidse Universiteitsraad. Via deze blog doet hij regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Het belangrijkste onderwerp dat op de agenda stond waren de bestuursafspraken die het College elk jaar met de faculteiten maakt. Omdat de universiteit nog maar een jaar geleden een uitgebreid strategisch plan bij de Staatssecretaris van Onderwijs had ingediend, behelsden de afspraken met de faculteiten dit jaar niet veel meer dan een verdere uitwerking van die plannen. De Raad is enigszins bezorgd over de hoge ambitieniveaus die met de faculteiten zijn afgesproken, en vraagt zich af wat er gebeurt als de ambities niet gehaald worden. De Raad zal dit dossier dan ook intensief blijven volgen.

Ook op de agenda stond de bespreking van de uitkomsten van de enquête die afgelopen najaar onder alle werknemers van de Universiteit Leiden is gehouden. Het was voor de tweede maal dat deze personeelsmonitor plaatsvond, wat interessante vergelijkingen met de vorige keer mogelijk maakte. Zo blijkt onder meer dat werkdruk, scholings- en loopbaanbeleid, het bestuursklimaat en het functioneren van de medezeggenschap aandachtspunten blijven. Het College heeft de Raad uitgenodigd om op korte termijn verder te spreken over de manier waarop deze probleempunten kunnen worden aangepakt. Ondertussen gaat de Raad zelf alvast aan de slag met het nadenken over de verdere verbetering van medezeggenschap: op 22 april gaat de UR hier uitgebreid over brainstormen.

Een interessant punt was verder een raadsbrede rondvraag over de cum laude-regeling van het University College in Den Haag: waar Leidse studenten minstens een 8 nodig hebben, is in Den Haag een 6,5 voldoende. De Raad is hier zeer verbaasd over en wacht het resultaat van het overleg tussen College en Faculteitsbestuur met interesse af.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s