De 124e overlegvergadering, 13-5-2013

Mijn laatste overlegvergadering bracht een volle agenda: decentrale selectie bij Geneeskunde, een nieuwe boeteregeling voor te late inschrijving voor tentamens, het Leids Register Opleidingen 2014-2015, de jaarrekening 2012, de kadernota 2014-2017, etcetera, etcetera. Ten aanzien van de voorgenomen nieuwe selectie bij Geneeskunde en de boeteregeling voor te late inschrijving voor tentamens was in de universiteitsraadsvergadering van 6 mei de nodige consternatie ontstaan, met name bij de studentenpartijen.

Wat betreft de boeteregeling tentamen inschrijving (het CvB wil een uniforme, maar optionele, boeteregeling invoeren waarbij studenten bij inschrijving vanaf drie dagen voorafgaande aan het tentamen €75,- boete moeten betalen) wist het College de onvrede bij de Raad niet weg te nemen, wat uiteindelijk leidde tot een negatief advies van de Raad. Dit is misschien geen unicum, maar wel een grote zeldzaamheid: voor mij was dit in ieder geval de eerste keer dat de Raad negatief adviseert. Ik ben benieuwd of Raad en College uiteindelijk toch een compromis zullen kunnen bereiken.

—-
Door Maarten Jansen
—-Maarten Jansen—-
Maarten Jansen zit namens PhDoc in de Leidse Universiteitsraad. Via deze blog doet hij regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Diverse partijen in de Raad hadden zich ook gestoord aan de voorgenomen nieuwe selectieprocedure bij de opleiding Geneeskunde. Waar plaatsing nu (grotendeels) door middel van loting gebeurt, zal de universiteit in de toekomst een deel van de plaatsen via decentrale selectie (d.w.z. op grond van inhoudelijke criteria) gaan toewijzen. Een van de voorgenomen criteria hierbij is om middelbare scholieren die op hun overgangsrapport van VWO 5 naar VWO 6 een gemiddelde van lager dan een 6,5 hebben niet te selecteren. Dit tot grote onvrede van met name de studentenpartijen in de Raad (zie ook dit artikel in de Mare). Vice-rector Simone Buitendijk wist deze zorgen echter weg te nemen door er nadrukkelijk op te wijzen dat het hierbij nooit om selectie voor alle beschikbare plaatsen kan gaan, de wet staat dit nog niet toe. Met andere woorden: voorlopig zal decentrale selectie gecombineerd worden met het lotingssysteem. Zelf was ik eigenlijk nogal verbaasd over alle commotie rond dit onderwerp: als je gaat selecteren zal je immers ergens criteria moeten aanleggen, en het lijkt me dan helemaal niet verkeerd om dat in ieder geval ten aanzien van cijfergemiddeldes te doen, waarbij de eis van een 6,5 of hoger me eerlijk gezegd nog vrij soepel lijkt. Mijn inschatting is dat de discussie vooral naar voren heeft gebracht welke spanning er nog steeds bestaat tussen het in brede kring gedragen streven naar kwaliteit en excellentie en het vanouds ingebakken gelijkheidsdenken.

Zoals ik al zei was dit mijn laatste overlegvergadering: na bijna drie jaar zit mijn tijd in de universiteitsraad er nu op. Hoewel personeelsleden voor twee jaar als lid van de raad worden gekozen en mijn termijn als raadslid daarom nog tot september 2014 liep, was het nu tijd om het stokje aan een opvolger over te dragen, om de komende maanden mijn handen volledig vrij te hebben om mijn proefschrift af te ronden. Vanaf 1 juni aanstaande is Linda Bleijenberg daarom de nieuwe vertegenwoordiger van PhDoc in de Universiteitsraad.

Het was een mooie periode, waar ik met bijzonder veel plezier op terugkijk. Ik heb veel geleerd, en, hoewel de invloed van de Raad soms beperkt is, zijn er een aantal goede dingen tot stand gebracht. Één van die dingen, maar dan buiten de Raad om, is onze partij, PhDoc, die nu sterker dan ooit in zijn schoenen staat. Ik heb er alle vertrouwen in dat Linda als ons nieuwe raadslid, samen met onze nieuwe vertegenwoordigers op de faculteiten, de ingezette opwaartse lijn krachtig zal voortzetten!

Advertisements

2 thoughts on “De 124e overlegvergadering, 13-5-2013

  1. Pingback: De 125e overlegvergadering, 24-6-2013 | PhDoc

  2. Pingback: De 128e overlegvergadering, 9-12-2013 | PhDoc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s