Kwaliteit van Nederlandse promotietrajecten onder druk

Uit een recent verschenen rapport van het Rathenau Instituut blijkt dat promovendi de laatste jaren steeds minder begeleiding krijgen. Het aantal promovendi per senior supervisor nam in de laatste 5 jaar aanzienlijk toe: zo nam in de deelgebieden landbouw en gedrag/maatschappij dit aantal toe met respectievelijk 29% en 18%.

Het opleiden van jonge wetenschappers zoals promovendi is van fundamenteel belang voor het in stand houden van de kenniseconomie, die zeker in tijden van laagconjunctuur essentieel is voor het behoud van welvaart. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van begeleiding is door begeleiders en promovendi aangewezen als sterkste determinant voor de kwaliteit van een promotietraject (zie het EIM-rapport “Rendement Verkend“). Het is daarom zaak dat beide factoren gewaarborgd worden.

—-
Van hetpnn.nl
—-logo PNN—-
Het Promovendi Netwerk Nederland is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi.
————————————

De recente ontwikkelingen omtrent het aanstellen van meer promovendi onder een beurs (promotiestudenten) en de achterwege blijvende toename van het aantal begeleiders zal de begeleiding van promovendi nog verder laten verslechteren. PNN heeft zich hier reeds meerdere malen tegen uitgesproken.

Andere aanknopingspunten om kwaliteit van promotietrajecten te verbeteren zal PNN dit jaar in samenwerking met het Rathenau Instituut onderzoeken in een enquête onder promovendi van alle universiteiten en medische centra.

Dit bericht, gepubliceerd op 23 juni 2013, is overgenomen van de website van PNN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s