PhDoc zoekt kandidaten/lijstduwers

Dit voorjaar zijn er verkiezingen voor de Universiteitsraad! Als het een beetje mee zit hebben Leidse promovendi dan opnieuw de mogelijkheid een of meer mede-promovendi de Raad in te stemmen. Daarvoor hebben we uiteraard eerst kandidaten nodig. Daarom doen we bij deze een beroep op alle verkiesbare promovendi om zich op 11 en 12 maart kandidaat te stellen op de lijst van PhDoc. Uiteraard zoeken we een aantal mensen die voor een jaar of langer plaats willen nemen in de Raad, maar daarnaast zijn lijstduwers van alle faculteiten en instituten ook zeer welkom. Geïnteresseerd? Lees dan even verder voor meer info en de antwoorden op veelgestelde vragen.

UR-kandidaten-wervingsposter UR-kandidaten-wervingsposter-slogan

Waarom is het een goed idee om kandidaat te worden voor PhDoc?

Omdat je daarmee de invloed en zichtbaarheid van promovendi binnen de Universiteit vergroot. Het blijkt dat promovendi als groep nog niet echt op de kaart staan bij beleidsmakers op alle niveaus, terwijl hun aantal gestaag groeit. Bovendien is de situatie van promovendi binnen de universiteit vrij uniek, waardoor hun belangen en specifieke problemen vaak niet onderkend en gesignaleerd worden. Tenzij ze zelf aan de bel trekken natuurlijk: dat kan door zoveel mogelijk promovendi aan zoveel mogelijk relevante vergadertafels te krijgen, en de Universiteitsraad is een van de belangrijkere tafels.

Wat doet een lijstduwer zoal?

Stemmen trekken, zodat PhDoc een of zelfs twee zetels krijgt in de Universiteitsraad. Liefst heeft PhDoc dus kandidaten van alle vijf faculteiten (Archeologie, Geesteswetenschappen, Rechten, Sociale Wetenschappen, en Wiskunde & Natuurwetenschappen), die bereid zijn de promovendi van hun eigen instituut c.q. faculteit te mobiliseren om te stemmen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten: met twee goed getimede mails en wat posters in je instituut of faculteit (PhDoc maakt die voor je) ben je er al. Wees vooral niet bang dat je a la de studentenpartijen dagen bij de ingang staat met lollies en flyers: dat is voor onze achterban helemaal niet nodig.

Waarom zou ik een zetel in de UR willen?

Omdat je met dit werk een aantal interessante transferable skills opdoet die je ongetwijfeld nog eens van pas gaan komen, binnen en buiten Academia: inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen, kennis van het reilen en zeilen binnen een academische organisatie, en het vormen van een scherpe, goed onderbouwde mening over moeilijke onderwerpen. Daarnaast bouw je een relevant netwerk op, en heb je een mooie aanvulling op je CV. Last but not least: je hebt de mogelijkheid iets te doen aan allerlei grote en kleine misstanden waar jij en medepromovendi dagelijks tegenaan lopen.

Wat houdt dat precies in, een zetel in de Universiteitsraad?

Een korte toelichting op de ins & outs van deze fijne nevenfunctie: als lid van de UR schuif je aan bij de vergaderingen van de Universiteitsraad, de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden. Deze Raad, bestaand uit een personeelsgeleding en een studentengeleding, voorziet het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies over allerlei zaken die de hele Universiteit aangaan, en functioneert dus als de ondernemingsraad van de universiteit. De Raad wordt op de hoogte gehouden van alle lopende zaken die spelen, en geeft daar reacties op die de wensen en belangen van de achterban (studenten en medewerkers) weerspiegelen. De zaken die ter tafel komen zijn heel gevarieerd, van de jaarlijkse begroting tot strategische vierjarenplannen en van nieuwbouwscenario’s tot examenregelingen, en geven je als promovendus een leerzaam kijkje in de keuken.

En staat er ook nog iets tegenover?

Jawel! Voor sommige promovendi is het interessant om te weten dat promovendi in de UR hun werkzaamheden in de UR gecompenseerd krijgen in de vorm van een doorbetaalde verlenging van hun aanstelling. Een jaar in de UR levert je 3 maanden extra op aan het eind van je promotietraject, tegen je hoogste salaris. Daarnaast ontvang je als UR-lid een onkostenvergoeding van € 25,- per maand, plus een interessante aanvulling op je eindejaarsuitkering, en een iPad van de zaak, ook niet verkeerd. Je moet hem uiteraard wel weer inleveren aan het einde van je termijn.

Hoeveel tijd kost het?

Als fractievoorzitter (hoofd van de PhDoc-fractie, of die nou uit een of meer personen bestaat maakt niet uit) heb je een aanstelling van 0,25 fte, wat neerkomt op een dag per week. Meestal is dat de maandag, de dag waarop vergaderingen gepland worden. Een raadsjaar bestaat uit zeven vergadercycli, van begin oktober tot eind augustus, met vergadervrije perioden rond kerst en in de zomermaanden, en tussen de cycli in. Naast vergaderingen voorbereiden en bijwonen, zul je tijd besteden aan het gezamenlijk per email opstellen van reacties en adviezen op de besproken stukken. Daarnaast zijn er enkele trainingsdagen verspreid over het jaar.

Zijn er nog eisen voor kandidaten?

Drie. UR-leden moeten het Nederlands beheersen, omdat alle documenten en vergaderingen in het Nederlands zijn. Daarnaast mogen alleen promovendi die medewerker zijn van de universiteit (bijvoorbeeld via NWO- projecten) zich kandidaat stellen: helaas zijn beurs- en buitenpromovendi niet verkiesbaar. Promovendi van het LUMC kunnen zich ook niet kandidaat stellen, omdat het LUMC een eigen ondernemingsraad heeft en niet onder de UR valt. Ten derde moet je zittingstermijn binnen je promotietraject afgerond kunnen worden. In principe duurt een UR-termijn twee jaar, maar dat mag verkort worden tot bijvoorbeeld een jaar. Er worden in dat geval vooraf afspraken gemaakt met de kandidaten op de PhDoc-lijst, zodat een van hen je termijn afmaakt. Tenslotte geldt nog een officieuze regel over beschikbaarheid: omdat de meeste vergaderingen en bijeenkomsten op maandag plaatsvinden, is het wel prettig als die dag over het algemeen vrij is in je agenda.

Iets voor jou, de UR? Of wil je lijstduwer worden en PhDoc aan twee zetels helpen? De kandidaatstelling vindt plaats op 11 en 12 maart: als je geïnteresseerd bent kun je voor die datum contact opnemen met Linda Bleijenberg (op het moment lid van de Universiteitsraad voor PhDoc).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s