About

(english below)
Over PhDoc

Werken aan de universiteit als onderzoeker betekent kiezen voor een bijzonder soort loopbaan. Een die veel voordelen biedt – wie wil er nou niet de hele dag met zijn interesses bezig zijn? – maar ook grillig kan zijn, met weinig baanzekerheid en een hoge werkdruk. Dit geldt des te meer voor jonge onderzoekers zoals promovendi en postdocs, die aan het begin van hun (academische) loopbaan staan. Juist dan is het belangrijk om te weten dat je niet alleen staat en dat je belangen met grote inzet en overtuiging verdedigd worden. Dat je een aanspreekpunt hebt voor dingen die in jouw ogen niet goed gaan aan onze universiteit. Dat je je stem kunt laten horen en actief kunt deelnemen in de medezeggenschap. Voor al deze dingen is PhDoc er.

Maar PhDoc houdt zich natuurlijk niet alleen bezig met de belangen van jong wetenschappelijk personeel. Actief zijn in de medezeggenschap betekent je inzetten voor de universiteit als geheel: voor goed onderwijs en onderzoek, voor een plezierige werkomgeving, voor goede faciliteiten en alle andere zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze instelling. En dat betreft natuurlijk niet alleen wetenschappelijk personeel, maar ook de medewerkers op de secretariaten, de studieadviseurs, de baliemedewerkers van de UB en de mensen achter de kassa in de mensa – kortom iedereen die binnen de Leidse universiteit werkzaam is.

PhDoc is de jongste partij in het politieke spectrum en daarom nog volop in beweging. Lijkt het je leuk om actief te worden in de medezeggenschap of wil je gewoon met ons meedenken over onze toekomstplannen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!


About PhDoc

Working as an academic researcher means choosing a very special type of career. One that offers many advantages – who wouldn’t want to spend the whole day working on their favourite topic? – but which can also be overwhelming. This is the case especially for young researchers such as PhD candidates and postdocs, who are at the beginning of their (academic) career. For this group of young researchers it is important to know that they do not stand alone, and that their interests are being represented actively and vigorously. That there is someone to turn to with problems that need to be addressed in our university. That you can have an active voice in the university’s system of co-participation. This is what PhDoc is for.

But PhDoc does not only represent the interests of young academic staff. To have an active role in co-participation means commitment to all aspects of the University: good education and research, a stimulating and comfortable work environment, good facilities and all other affairs that are important for the quality of our institute. This regards academic staff, just as much as it does study-advisors, administrative staff, colleagues working at the various service desks and in the canteen – in short, all employees of Leiden University.

PhDoc is the youngest party in the political spectrum and therefore constantly on the move. If you are interested in becoming active in university politics, or if you would you like to brainstorm with us on our plans for the future, do not hesitate to contact us!

Advertisements