Council members


Charlotte de Roon

Sasha Goldstein


University council members 2014-2016

Gareth O’Neill

Gareth O’Neill is promovendGareth URus bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) en fractievoorzitter van PhDoc in de Universiteitsraad 2014-2016. Veel te vaak zijn PhDs/postdocs niet geïnformeerd over belangrijke zaken binnen de universiteit en zijn niet vertegenwoordigd op instituuts-, faculteits-, en universiteitsniveau. Wij streven ernaar om de PhDs/postdocs in Leiden te organiseren en een luide stem te geven in de raden van de universiteit. Wij richten ons het komende jaar onder andere op de behandeling van contract/buitenpromovendi, de organisatie van de graduate schools, het implementeren van de Graduate School Module van Converis, en de loopbaanontwikkeling van PhDs/postdocs.

Wieneke Jansen

Wieneke URSinds 2013 werk ik als promovenda bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS, FGW). Promovendi en post-docs maken een groot deel uit van de Leidse academische staf en daarom vind ik het belangrijk dat zij sterk vertegenwoordigd worden in de verschillende medezeggenschapsorganen van de universiteit. In de universiteitsraad wil ik met mijn fractie inzetten op goede informatievoorziening voor (internationale) promovendi en aandacht vragen voor de carrièreperspectieven van jonge onderzoekers. Als lid van de commissie Financiën en Huisvesting zal ik me daarnaast richten op de actuele financiële vraagstukken binnen de universiteit.

Advertisements